انجام کلیه کارهای ساختمانی بنایی

تخریب بازسازی ساختمان انجام کلیه کارهای ساختمانی بنایی
در زمینه ساختار فیزیکی، تخریب ساختمان شامل تخریب انتخابی اجزای ساختمان به ویژه برای بازیافت مورد استفاده می‌باشد

و مدیریت مواد دفعی می‌باشد.
این مورد با تخریبی متفاوت است که در آن یک محل خاص با شدیدترین روش‌ها  به طور کلی از ساختمان‌ها پاکسازی می‌گردد.

تخریب به عنوان ساخت معکوس خوانده می‌شود.

ساختمان‌ها همانند هرچیز دیگر چرخه حیاتی دارند.

تخریب ساختمان بر استفاده از مواد به کار رفته در ساخت ساختمان در شرایطی مربوط است

که دیگر نمی‌توان از ساختمان استفاده نمود

روش های معمول تخریب

تخریب معمولاً به دو طبقه‌بندی تقسیم می‌شود که شامل ساختار و غیرساختار می‌باشد. 

تخریب بازسازی ساختمان انجام کلیه کارهای ساختمانی بنایی
تخریب بازسازی ساختمان انجام کلیه کارهای ساختمانی بنایی

طراحی تخریب

یک رویکرد جریان افزایشی برای تخریب را می‌توان در ساختمان‌ها در فرایند طراحی استفاده نمود.

این مورد گرایش موجود در معماری پایدار می‌باشد.

اغلب روش‌های ساختمانی ساده با مواد بادوام و درجه بالا ترکیب می‌شوند

که به بهترین نحوی برای ساختمان‌های DFEE استفاده می‌شود.

بازسازی ساختمان

تخریب بازسازی ساختمان انجام کلیه کارهای ساختمانی بنایی هر ساختمان با هر کاربری اعم از

مسکونی، اداری، تجاری، فروشگاهی و … بعد از چند سال که از عمرش گذشت و گرد سالیان بر چهره اش نشست نیاز به تعمیرات دارد.

گاهی این تعمیرات اساسی است و نیاز به بازسازی ساختمان و نوسازی آن احساس می شود.

هرچند که بازسازی فقط محدود به ساختمان های قدیمی و سالخورده نمیشود.

گاهی ما نیاز داریم فضای زندگی و دکوراسیون منزل یا مغازه و دکوراسیون داخلی محل کارمان به صورت اساسی تغییر کند

و حتی چیدمان داخلی فضاها با برداشتن دیواری یا گذاشتن پارتیشنی،

تغییرات سقف و کف ، نورپردازی و … چهره ای نو به خود بگیرد و یا حتی کاربری آن تغییر کند.

مبحث دوازدهم

طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ،

هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور

حذف، نوسازی، تعمیر، مرمت و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد،تخریب نامیده می شود.

عملیات تخریب در بسیاری از فعالیتهای عمرانی و ساختمانی به عنوان اولین و حساسترین بخش از عملیات اجرایی میباشد..

حوادث ناشی از تخریب دلیلی است بر اینکه ضعف ساختار تخریب در کشورمان به موضوعی بحرانی تبدیل شده است.