گالری تخریب و بازسازی و نقاشی 

ارسال نمونه کار و بازدید از محل کار بصورت رایگان

اجرای کار در ایامهای تعطیلی
اجرای رنگ روغنی,رنگ پلاستیک،رنگ اکرولیک،همچنین تخریب و بازسازی،اجرای رنگ های درجه یک ,همراه با قیمت های مناسب و عالی100% تضمینی برای سال1400,دریاقت چک کارمندی و نقدی ,اماده عقد قرارداد

تخریب و بازسازی حاجی پور09122273902

رنگ آمیزی نقاشی حاجی پور09122273902

تخریب و بازسازی حاجی پور09122273902